Elektromagnetska polja (EMP) Vam omogućavaju: da sebi olakšate, učinite ugodnijim i produžite život; ali samo ako ih koristite na pravilan način - EMP su nosioci rizika - upravljajte rizicima 

EMP mogu da Vam otvore pogled u poslove i svet, ali i da Vam ga zatvore.
  Mobilni telefon EMP mogu da pomognu u očuvanju zdravlja, ali i da ga naruše.
Mikrotalasna pećlgplanetadgTrafo stanica
EMP mogu da Vas učine efikasnijim, bržim i konkurentnjim, ali i nepouzdanim i rizičnim saradnikom. slsdEMP mogu da povećaju kvalitet Vaših nekretnina ali i da bitno umanje njihovu vrednost.
AntenadlddDalekovod
EMP mogu da pomognu rad, pa i da zamene neke organe u organizmu, ali i da im smetaju.  Munje EMP mogu da povećaju Vašu bezbednost, ali i da je ugroze.
Poštovani posetioci, FOTI doo je Vaš resurs koji će Vam pomoći da upravljate rizicima od mogućih šteta zbog elektromagnetskih polja.