ELEKTROMAGNETSKA POLJA MTP
POLJA KABLA ZA NAPAJANJE MTP

To su električna i magnetska polja koja ne mogu da se odvoje od kabla za napajanje MTP.
 
 

Polje kabla

Kada MTP ne radi, ali je priključena na mrežu - oko kabla za napajanje postoji električno poljeU toku rada MTP, kroz kabl za napajanje teče električna struja te je oko njega prisutno i magnetsko polje.
 

MTP je električni uređaj koji se priključuje na električnu mrežu napona 220 V i frekvencije 50 Hz (u Evropi). Kada ona nije u radnom režimu, već je samo kablom za napajanje priključena na mrežu, neposredno oko njenog kabla možemo detektovati električno polje. Ako je pustimo u radni režim, kroz kabl za napajanje poteći će električna struja koja će proizvesti magnetsko polje. U ovom slučaju oko kabla možemo detektovati električno i magnetsko polje frekvencije 50 Hz. Karakteristika ovog električnog i magnetskog polja je da se ne mogu odvojiti od kabla i samostalno nastaviti da se šire kroz prostor. Njihova jačina naglo opada sa udaljavanjem od kabla. To je polje koje postoji oko kabla za napajanje svakog električnog aparata, npr. pegle, električnog šporeta, noćne svetiljke, televizora i dr., ali isto tako i oko svih ostalih vodova kućne električne mreže. Smatra se da električna i magnetska polja koja postoje oko kablova za napajanje uređaja za domaćinstvo ne mogu prouzrokovati štetu.

 

POLJA BLOKA ZA NAPAJANJE MTP

To su impulsna EMP koja se odvajaju od MTP i mogu da ometaju rad drugih uređaja

 

Magnetron kontinuirano stvara mikrotalase, ali se stalno uključuje i isključuje, tako da se dobiju kratkotrajni paketi mikrotalasa. Međutim, svako strujno kolo koje se brzo prekida i uspostavlja generiše elektromagnetsko polje koje se odvaja od njega i nastavlja samostalno da se širi kroz prostor. Ovo je neželjena pojava koja može da ometa rad drugih električnih kola u uređaju ili rad drugih uređaja u blizini. Ovako nastala smetnja može da ometa i uređaje u radiofrekvencijskom opsegu (na primer, smeta u radu radio-uređaja koji je u blizini). MTP sadrže komponente koje treba da smanje emisiju ovako nastalih smetnji. Za MTP važi propis da mogu biti u upotrebi ako su im radiofrekvencijske smetnje unutar dopuštenog nivoa. Opisane smetnje ne predstavljaju direktnu opasnost po ljude, ali u posebnim slučajevima indirektno mogu da im nanesu štetu ako ometaju realizaciju funkcije drugih uređaja.

 

EMP MREŽICE MTP

Neoštećena mrežica stvara EMP koja ne mogu da se odvoje od nje. Oštećena mrežica stvara EMP koja se odvajaju od nje i mogu da ugroze zdravlje rukovaoca MTP i rad drugih uređaja.

 

Na vratima MTP postoji veća staklena površina koja ne predstavlja prepreku za mikrotalase, ali zbog toga je sa njene unutrašnje strane postavljena električno dobro provodljiva mrežica. Mrežica ne dozvoljava izlaz mikrotalasa, a omogućava posmatranje unutrašnjosti radnog prostora. Otvori na mrežici su obično kružnog oblika. Kada u unutrašnjosti radnog prostora postoje mikrotalasi, oni po provodnoj površini mrežice indukuju električnu struju, koja svojim elektromagnetskim poljem upravo i sprečava izlaz mikrotalasa. Na unutrašnjim ivicama otvora u mrežici gustina struje je veća od one na površini mrežice. Te petljice struje stvaraju svoje elektromagnetsko polje čiji je jedan deo usmeren prema staklu, ali tom polju nedostaje komponenta koja može da se odvoji i slobodno da se širi kroz prostor – nema isticanja energije.

 

Polje mrezice
Elektromagnetsko polje ispravne mrežice uvek postoji kada je MTP u radu.

Jačina elektromagnetskog polja strujnih petljica vrlo brzo opada sa udaljenošću. Na udaljenosti koja je reda veličine debljine stakla na vratima jačina EMP već je vrlo mala. U nekim slučajevima delovanje ovog polja možemo i da osetimo ako za vreme rada postavimo dlan neposredno uz staklo. Ako se mrežica ošteti, tako da se poveća otvor, polje koje stvara novostvorena petlja osetiće se na većoj udaljenosti, ali još uvek ne postoji komponenta polja koja može da se odvoji od njenog izvora. Ovo jače polje može da izazove varničenje i, kao njegovu posledicu, širenje oštećenja. Međutim, ako je oštećenje takvo da je otvor u obliku tankog dužeg proreza, kod koga se naelektrisanja na njegovim krajevima razlikuju (stvoren je dipol), tada su stvoreni uslovi za stvaranje zračeće komponente elektromagnetskog polja. U tom će slučaju deo energije izaći iz radnog prostora u slobodni prostor i nastaviti da se kreće nezavisno od njenog izvora – postoji isticanje mikrotalasne energije. Ova energija, u zavisnosti od njenog nivoa, može naneti štetu direktnim delovanjem na organizam ili indirektno ometanjem rada drugih uređaja.

Pocepana mrezica
Mesto oštećenja na mrežici predstavlja neželjenu antenu koja zrači u okolinu MTP

 

EMP VRATA MTP

Ispravna vrata MTP stvaraju impulsna EMP koja se odvajaju od nje. Nivo ovih EMP je uvek ispod zakonom dozvoljene granice. Kada nivo dosegne graničnu vrednost, MTP se odmah mora isključiti iz upotrebe.

 

Mikrotalasi, u radnom prostoru MTP, reflektuju se od dobro provodnih metalnih zidova ne gubeći od svoje energije, odnosno ne zagrejavajući zidove na mestu upada. Vrata MTP se naslanjaju na okvir kućišta. Na mestu dodira dve površine, ako pritisak nije dovoljan zbog čega naleganje nije potpuno, postoji povećan površinski električni otpor. Kada se gleda iz radnog prostora, taj spoj izgleda kao duža tanka linija na spoju dve površine ali, zbog postojanja otpora, u njoj se uspostavlja električno polje koje se širi celom otpornom površinom i dospeva do spoljašnje strane MTP. To je svojevrsna antena, koja se napaja mikrotalasnom energijom iz radnog prostora i deo energije emituje izvan MTP. Skoro da je nemoguće u praksi izbeći ovu pojavu, a da cena MTP ostane prihvatljiva. To nije ni potrebno, dovoljno je da gustina snage koja ističe iz MTP bude toliko mala da ne predstavlja realan rizik za okolinu. Ovo je moguće postići upotrebom dobrih materijala, konstrukcijom koja obezbeđuje bolje naleganje površina i strogom kontrolom kvaliteta izrade. Vremenom, nakon određenog broja otvaranja i zatvaranja MTP, dolazi do slabljenja pritiska naleganja vrata i okvira na kućištu i tada nastaju prorezi (šupljine) koji postaju male antene sa emisijom mikrotalasne energije prema spolja. Tada, isticanje energije može dostići nedozvoljen nivo. To je nivo koji relevantne institucije smatraju opasnim po rukovaoca, a u svim zakonima koji se bave bezbednošću korisnika MTP je naveden kao nivo kod kojeg treba odmah MTP isključiti iz upotrebe.

 

Prorez
Prorezi su neželjene antene čija emisija ne predstavlja opasnost ako je unutar određenih granica.

 

Impulsno polje
Primljeni sgnal, na f=2450MHz, na udaljenosti 3m od ispravne MTP

 

Dijagram zracenja
Postojanje i minimalnog isticanja mikrotalasne energije iz MTP, pretvara celo kućište u neželjenu, ali neefikasnu antenu koja ima emisiju u svim pravcima. Nivo emisije nije jednak u svim pravcima i on zavisi od konstrukcije MTP. Na slici je primer emisije jedne ispravne MTP. Ona ne predstavlja opasnost po rukovaoca, ali ako jednovremeno radi više MTP, one ssvojim emisijama mogu ometati rad osetljivih elektronskih uređaja. Naravno, problem nastaje ako je nivo isticanja iznad dopuštene granice.

 

Spektar zračenja MTP
Iako magnetron stvara mikrotalase na frekvenciji od 2450MHz, snimak polja ispravne MTP pokazuje da ona ima emisiju i na drugim frekvencijama.

 

EMP OTVORENE MTP

Izuzetno opasno impulsno EMP. Posledice su gore nego staviti lice u vatru.

 

MTP se ne sme koristiti ako su njena vrata otvorena. To je strogo zabranjeno jer može ozbiljno ugroziti zdravlje korisnika. To bi bilo slično pokušaju da korisnik električnog šporeta uđe u vruću rernu. Da se to ne bi dogodilo, svaka MTP ima ugrađenu elektronsku bravu koja ne dopušta da u istom trenutku budu otvorena vrata, a da MTP radi. Ipak, da pokažemo šta bi se dogodilo da se u MTP nalazi hrana koja se zagreva, a da se odjednom, na neki način, vrata otvore. Zamislimo da je unutrašnjost peći od ogledala, a da u njenoj sredini postoji sijalica snage 10.000 W (ona emituje snagu otprilike od 1000 W u vidljivom delu elektromagnetskog spektra). Otvaranjem vrata, sva bi nas svetlost u trenutku obasjala. Osim snažnog bljeska, na udaljenosti od pola metra, osetili bismo i vrelinu na licu. Slično bi bilo i sa mikrotalasima, s tim što bi mikrotalasi, za razliku od svetlosnih, prošli kroz naše telo. Oni bi prolazili kroz nas dok god smo izloženi i naglo bi podizali temperaturu izloženog dela tela. Naši receptori temperature nalaze se samo po površini kože, tako da zagrevanje u unutrašnjosti tela ne bismo direktno osetili. Verovatno bismo se zbog osećaja zagrevanja površine kože odmah sklonili. U delovima tela koji imaju brzu cirkulaciju krvi (u ovom slučaju to je sistem za termoregulaciju), temperatura bi se brže raspoređivala po celom telu. Najugroženiji bi bili slabo prokrvljeni delovi tela, poput očiju. Posledice ovakvog događaja bile bi vrlo ozbiljne po izloženog pa se takav scenario mora izbeći. Zbog ugrađenih zaštita, ovakva mogućnost je znatno manja od mogućnosti prolivanja vruće vode iz posude, koja se zagreva na klasičnom šporetu.

Ozračen covek
Raspodela temperature kod čoveka izloženog mikrotalasnom polju koje je sto puta slabije od polja kod otvorene MTP