KUVANJE TEČNOSTI
 
U pregrejanoj tečnosti, u kojoj se nisu pojavili mehuriči, može nastati buran proces koji će tečnost izbaciti iz posude dok je vadimo iz MTP. Treba biti oprezan.
 

Nemetalno posuđe sa izuzetno glatkim površinama poput stakla, ili šolje od glazirane keramike ili stakla, može u određenim uslovima da predstavlja opasnost kada se u njemu kuva voda. To može da se dogodi kada se voda pregreje, a nisu se formirali mehurići. Opasnost se povećava ako je površina vode prekrivena nekim slojem, poput ulja, koji deluje kao lagani poklopac. Tada, prilikom vađenja šolje sa vrelom vodom ili kafom, pomera se tečnost što je dovoljno da se u njoj formira prvi mehur. S obzirom na to da je voda pregrejana, isparavanje molekule vode dešava se ne samo sa njene površine nego i sa dodirne površine vode i mehura, i to prema mehuru, koji se zbog toga naduvava. Ceo proces se odvija veoma brzo, mehur se naglo širi i izbacuje tečnost iz šolje, a on prska. To izbacivanje vruće tečnosti može da nanese povredu rukovaocu. Opisani proces nastaje kada se formira prvi mehurić pošto je voda dostigla visoku temperaturu. Ovaj se proces može izbeći na više načina. Prvo, tečnosti ne treba pregrevati. Voda, kafa ili supa ionako se ne konzumiraju vrele do ključanja; dovoljno ih je zagrejati do temperature pogodne za konzumiranje. Oni koji vole da tečnosti prvo proključaju, bolje da to rade ne koristeći MTP. Ako se u MTP ipak zagrevaju tečnosti do ključanja, onda treba voditi računa da se u tom stanju ne drže dugo, kao i da se pre vađenja iz MTP sačeka minut. Prilikom vađenja šolje sa vrućom tečnošću ne treba je držati blizu lica. Tečnosti koji su normalno izbacivale mehuriće pre vađenja iz MTP ne predstavljaju opasnost. Ceo opisani proces „eksplozije“ zbog mehurića može da se dogodi i u MTP pre vađenja šolje. Jednostavno, dogodilo se da se prvi mehurić pojavi kada je voda već pregrejana i tada se stvore uslovi za njegovo širenje. U tom slučaju posledica je samo prolivena tečnost u MTP.

Opisani problem može da se izbegne ubacivanjem predmeta koji izaziva mehuriće pre pregrevanja tečnosti. Takav predmet je plastični prsten, otporan na visoke temperature, koji se koristi da ne prekipi mleko dok se kuva. Kada mleko dostigne izvesnu temperaturu, prsten počinje da vibrira i izaziva pomeranje površine mleka. Pomeranje sprečava formiranje opne koja, kada postoji, sprečava izlazak mehurića vazduha i stvara jedan veliki mehur ispod sebe – koji širenjem probija opnu i izbacuje mleko iz posude po šporetu.

 

KUVANJE JAJETA

 

Postoje namirnice koje nisu pogodne za zagrevanje u MTP.
 
 
MTP, kao uostalom ni drugi uređaji, nisu svemoguće. Tako, postoje namirnice koje zbog svoje građe nisu prikladne za termičku obradu u MTP. Jedan od primera su jaja. U MTP se ne kuvaju jaja. Razlog je jednostavan. Ljuska jajeta sprečava širenje mehura koji se u njoj stvara za vreme kuvanja. Proces se odvija naglo i ima oblik eksplozije, pri čemu opna jajeta prska, a sadržaj se razliva po radnom prostoru MTP.