E-mail Print

Značaj usluge za klijenta


FOTI doo omogućava:
Onima koji žive i rade u blizini dalekovoda:
da saznaju nivoe polja kojima su izloženi,
da, ako je moguće, promenom rasporeda u kući za stanovanje ili obavljenje poslova, smanje nivo i vreme izlaganja poljima,
da povećaju zaštitu osetljive elektronske opreme od koje zavise,
da uvođenjem aktivne zaštite, smanje nivo izlaganja polju za celi plac i kuću. 
Onima koji nameravaju da investiraju u stan, kuću ili plac u blizini dalekovoda:
da na vreme saznaju kakvim je elektromagnetskim poljima izložen prostor za koji su zainteresovani, i
da sagledaju trenutnu i buduću upotrebljivost tog prostora.
Onima koji podižu dalekovode:
da optimiziraju dizajn dalekovoda sa ciljem da brzina opadanja nivoa magnetskog polja bude maksimalna sa udaljavanjem od provodnika,  
da uvedu aktivnu zaštitu za osetljive objekte i prostore pored kojih prolaze provodnici dalekovoda.
Za osiguravajuće kompanije:
 - da u proceni rizika za opremu, procese i ljude, u prostoru pored dalekovoda, uzmu u obzir i rizike od elektromagnetskih polja.